Biscan, F. in Krpan, K. (2023) „Razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih in biblioterapija v knjižnici: Pristop na podlagi tradicionalnih zgodb“, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(1-2), str. 121–135. doi: 10.55741/knj.67.1-2.7.