“Uvodnik odgovorne urednice” (2022) Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), pp. 9–11. doi:10.55741/knj.66.1-2.1.