Švab, K. (2020) „Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok“, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(3-4), str. 9–28. doi: 10.55741/knj.64.3-4.13757.