Krpan Smiljanec, M. (2020) “Obvezni izvodi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu – odraz nacionalne založniške produkcije?”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(1-2), pp. 107–132. doi:10.55741/knj.64.1-2.13761.