Kerec Prekoršek, B. and Stavbar, V. (2020) “Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(1-2), pp. 29–46. doi:10.55741/knj.64.1-2.13764.