Resman, S., Špoljar, M. and Klemen, A. (2019) “Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 63(1-2). doi:10.55741/knj.63.1-2.13793.