Švab, K. (2018) “Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 62(3). doi:10.55741/knj.62.3.13803.