Šalamon, A. and Vilar, P. (2018) “Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 62(3). doi:10.55741/knj.62.3.13806.