Zubac, A. (2017) “Informacijska praksa z vidika povezanih dimenzij s spletom 3.0 v osnovni šoli”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 61(3). doi:10.55741/knj.61.3.13837.