Ambrožič, M. (2014) “UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL)”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 44(4). doi:10.55741/knj.44.4.13957.