Vilar, P. in Dimec, J. (2014) „KRNJENJE KOT OSNOVA NEKATERIH NEKONVENCIONALNIH METOD POIZVEDOVANJA“, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 44(4). doi: 10.55741/knj.44.4.13960.