Južnič, S. (2014) “KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 49(3). doi:10.55741/knj.49.3.14124.