Majovski, K. (2014) “PREGLED DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI V TRSTU”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 49(3). doi:10.55741/knj.49.3.14132.