Golenko, D. (2023) “Visokošolski programi informacijskega opismenjevanja na področju prava: hrvaška perspektiva”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(3-4), pp. 35–68. doi:10.55741/knj.67.3-4.2.