Repanovici, A. (2023) “Vključevanje izobraževanja o industrijski intelektualni lastnini v kurikule tehniških študijev: nekaj primerov”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(3-4), pp. 155–172. doi:10.55741/knj.67.3-4.7 .