Ogrizek, M. (2024) “Lokacija splošne knjižnice: Primer umestitve Knjižnice Pobrežje Mariborske knjižnice v trgovski center”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 68(1), pp. 95–119. doi:10.55741/knj.68.1.6.