[1]
M. Dolgan Petrič in T. Pavletič Lacko, „Osebna bibliografija Vilenke Jakac-Bizjak za obdobje 1971-2011“, knj, let. 67, št. 1-2, str. 143–152, jul. 2023.