[1]
B. Kunc in K. Švab, „Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine“, knj, let. 67, št. 1-2, str. 15–38, jul. 2023.