[1]
B. Kunc and K. Švab, “Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine”, knj, vol. 67, no. 1-2, pp. 15–38, Jul. 2023, doi: 10.55741/knj.67.1-2.2.