[1]
Žozefina Žentil Barić in N. Radman, „Primerjava zastopanosti bralnih klubov v hrvaških in slovenskih splošnih knjižnicah in strokovnih časopisih: Zastupljenost klubova čitatelja u hrvatskim i slovenskim narodnim knjižnicama i stručnim časopisima“, knj, let. 67, št. 1-2, str. 79–99, jul. 2023.