[1]
K. Švab, „Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok“, knj, let. 64, št. 3-4, str. 9–28, dec. 2020.