[1]
M. Krpan Smiljanec, “Obvezni izvodi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu – odraz nacionalne založniške produkcije?”, knj, vol. 64, no. 1-2, pp. 107–132, Sep. 2020, doi: 10.55741/knj.64.1-2.13761.