[1]
B. Kerec Prekoršek and V. Stavbar, “Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM”, knj, vol. 64, no. 1-2, pp. 29–46, Sep. 2020, doi: 10.55741/knj.64.1-2.13764.