[1]
S. Resman, M. Špoljar, and A. Klemen, “Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju”, knj, vol. 63, no. 1-2, Oct. 2019, doi: 10.55741/knj.63.1-2.13793.