[1]
A. Šalamon and P. Vilar, “Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško”, knj, vol. 62, no. 3, Oct. 2018, doi: 10.55741/knj.62.3.13806.