[1]
B. Boh Podgornik, T. Bartol, A. Šorgo, B. Rodič, and D. Dolničar, “STIP – slovenski test informacijske pismenosti študentov”, knj, vol. 61, no. 3, Oct. 2017, doi: 10.55741/knj.61.3.13838.