[1]
S. Južnič, “KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA”, knj, vol. 49, no. 3, Feb. 2014, doi: 10.55741/knj.49.3.14124.