[1]
I. Kanič, Z. Leder, M. Ujčič, P. Vilar, in G. Vodeb, „BIBLIOTEKARSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR“, knj, let. 53, št. 3-4, sep. 2013.