[1]
B. Kunc in K. Švab, „Čezmejno sodelovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Slovenske študijske knjižnice Celovec“, knj, let. 67, št. 1-2, str. 39–58, jul. 2023.