Prica, S., in P. Vilar. „Analiza Tiktok Objav Mestne knjižnice Ljubljana“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 59-77, doi:10.55741/knj.67.1-2.4.