Prica, Sabina, and Polona Vilar. “Analiza Tiktok Objav Mestne knjižnice Ljubljana”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, vol. 67, no. 1-2, July 2023, pp. 59-77, https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.4.