Kunc, B., in K. Švab. „Čezmejno Sodelovanje Obmejnih splošnih knjižnic Za Slovenske manjšine“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 15-38, doi:10.55741/knj.67.1-2.2.