Biscan, F., in K. Krpan. „Razvijanje kritičnega mišljenja Pri Otrocih in Biblioterapija V knjižnici: Pristop Na Podlagi Tradicionalnih Zgodb“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 121-35, doi:10.55741/knj.67.1-2.7.