Žentil Barić, Žozefina, in N. Radman. „Primerjava Zastopanosti Bralnih Klubov V hrvaških in Slovenskih splošnih knjižnicah in Strokovnih časopisih: Zastupljenost Klubova čitatelja U Hrvatskim I Slovenskim Narodnim knjižnicama I stručnim časopisima“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 79-99, doi:10.55741/knj.67.1-2.5.