Švab, K. „Razlogi Za Neuporabo Storitev splošnih knjižnic: Pilotna študija Med starši predšolskih Otrok“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 64, št. 3-4, december 2020, str. 9–28, doi:10.55741/knj.64.3-4.13757.