Resman, Simona, et al. “Izzivi Pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic V Mestnem Okolju”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, vol. 63, no. 1-2, Oct. 2019, https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793.