Vilar, P., in J. Dimec. „KRNJENJE KOT OSNOVA NEKATERIH NEKONVENCIONALNIH METOD POIZVEDOVANJA“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 44, št. 4, april 2014, doi:10.55741/knj.44.4.13960.