Jakac-Bizjak, Vilenka. “ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, vol. 45, no. 4, Apr. 2014, https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13986.