Kunc, B., in K. Švab. „Čezmejno Sodelovanje Koroške Osrednje knjižnice Dr. Franca Sušnika Ravne Na Koroškem in Slovenske študijske knjižnice Celovec“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 39-58, doi:10.55741/knj.67.1-2.3.