Vilar, P. „Uvodnik Odgovorne Urednice“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 67, št. 1-2, julij 2023, str. 9-11, doi:10.55741/knj.67.1-2.1.