Prvih 70 let Biotehniške fakultete

(uvodnik)

Authors

  • Miha Humar

DOI:

https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a00

Abstract

Celotno leto 2017 smo posvetili častitljivi sedemdesetletnici Biotehniške fakultete. Vse leto so se vrstile prireditve in dogodki, s katerimi smo opozorili na pomen in vlogo naše ustanove na vseh njenih področjih delovanja, od biologije, prehranske in lesne verige, do krajinske arhitekture, od izobraževalnega in raziskovalnega dela do družbeno odgovornega oblikovanja in prenosa znanja. Vrh teh prireditev je bila svečana akademija v Cankarjevem domu.
Biotehniška fakulteta je nastala v časih povojne obnove in je doživela vse družbene in tehnološke spremembe treh generacij. Iz Agronomske fakultete se je postopoma razvila v osrednjo nacionalno ustanovo na multidisciplinarnem področju uporabnih ved o življenju, ki združuje naravoslovne, biotehniške in tudi družboslovne znanosti, za iskanje in širjenje vedenja o življenju od celice do kompleksnih bioloških ekosistemov, od proizvodnje hrane in lesnih izdelkov, do skrbi za naravo in okolje. Zagotavljanje poznavanja bioloških zakonitosti, razumevanje razmerij med okoljem in družbo, varovanje okolja in krajine, varstvo naravne in kulturne dediščine, sonaravna in trajnostna raba naravnih virov, poznavanje temeljnih lastnosti lesa, pridelava in predelava kakovostne hrane ter razvoj sodobne biotehnologije so poslanstvo in jasno zapisani cilji fakultete. V teh sedemdesetih letih smo se iz skromnih predavalnic na Krekovem trgu preselili v razširjeni kampus pod Rožnikom v Ljubljani in Rodico v Domžalah ter vzpostavili pedagoške in raziskovalne objekte po celi Sloveniji.
Pri tem nam je bilo ves čas obstoja in razvoja v močno oporo dejstvo, da smo pomemben sestavni del in ponosna članica Univerze v Ljubljani. Po vseh merilih sodimo med večje in odličnejše članice ljubljanske univerze. Naši sodelavci so pomembno sooblikovali in še vedno sooblikujejo univerzo, z opravljanjem številnih bolj ali manj zahtevnih funkcij, ki so pomembne za njeno normalno delovanje in zagotavljanje razvoja tudi Biotehniške fakultete.
Naše osnovno poslanstvo, naš smisel in obstoj so študentje, njihov razvoj, veščine in znanje, ki ga pridobijo pri nas na fakulteti. Ton fakulteti dajejo odlični in najboljši študentje, z njimi raste tudi fakulteta, in ponosni smo nanje. Diplomanti različnih smeri in nivojev skupaj z doktoranti od nas zahtevajo, da smo zmeraj boljši in odmevnejši. Spodbujamo obšolsko dejavnost, naši študentje prejemajo nagrade na številnih mednarodnih tekmovanjih od IGMa do Ecotrophelije. Skupaj s študenti organiziramo odmevne poletne šole in start up vikende. Naši diplomanti prevzemajo odgovornosti v gospodarskih družbah, znanosti, politiki in družbi.
V zadnjih tridesetih letih je Biotehniška fakulteta naredila odločne korake k znanstveni odličnosti. Imamo odlične posameznike in raziskovalne skupine, ki skoraj vsako leto objavijo rezultate in izsledke raziskav v eni od vrhunskih revij iz edicij Nature ali Science. Dosežke je mogoče še izboljšati, a za dosego tega se mora spremeniti odnos družbe do znanosti, pa tudi sami moramo več narediti za boljšo organizacijo raziskovalnega dela. Za cilj smo si zastavili Biotehniško fakulteto in hkrati Univerzo v Ljubljani uvrstiti med vodilne raziskovalne institucije v regiji in tudi na seznam vodilnih institucij v svetu, ki pokrivajo uporabne vede o življenju in naravno obnovljivih materialih. Eden od korakov k temu cilju je tudi obuditev izhajanja revije Les. Vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo z lesom, lahko s kvalitetnimi prispevki slovenski strokovni javnosti posredujemo najnovejša raziskovalna in strokovna dognanja. Ponovno izdajanje revije Les sovpada z revitalizacijo slovenske lesne in pohištvene industrije. Verjamem, da lahko skupaj prispevamo k boljšemu jutri. 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

30.11.2017

Issue

Section

Editorials

How to Cite

Humar, M. (2017). Prvih 70 let Biotehniške fakultete: (uvodnik). Les/Wood, 66(2), 3. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a00

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>