Premišljena raba lesa

Authors

  • Jožica Gričar
  • Katarina Čufar
  • Jože Kropivšek

DOI:

https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a00a

Keywords:

uvodnik

Abstract

Pred vami je tematska številka revije LES / WOOD, posvečena CRP projektu Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini (http://crp-bukev.bf.uni-lj.si/), ki ga financirata  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Številka prinaša sedem člankov s predstavitvijo sklepnih ugotovitev triletnega projekta, ki se zaključuje v juniju 2017. Članki sledijo ciljem projekta, ki so povezani z lesom listavcev - posebej bukovine, spremljanjem kakovosti lesa od gozda do izdelka, vplivu ujm na kakovost lesa, tradicionalnimi ter še neizkoriščenimi inovativnimi rabami bukovine, vprašanji odpornosti lesa in življenjske dobe lesenih izdelkov, stanjem in možnim izboljšanjem tehnologij za predelavo lesa, možnostim razvoja gozdno-lesne verige za izdelavo izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter njihovim trženjem. Vse to bi zagotovilo dolgoročne pozitivne učinke za razvoj panoge in gospodarstva ter kadrov. Prispevki tako skušajo opozoriti in odgovoriti na ključna vprašanja rabe bukovine v Sloveniji.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

06.06.2017

Issue

Section

Editorials

How to Cite

Gričar, J., Čufar, K., & Kropivšek, J. (2017). Premišljena raba lesa. Les/Wood, 66(1), 5-6. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a00a

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>