Identification of value chains in the Slovenian forest and wood bioeconomy

Authors

  • Aleš Straže
  • Dominika Gornik Bučar Assist. Prof.
  • Jože Kropivšek Assist. Prof.

DOI:

https://doi.org/10.26614/les-wood.2023.v72n01a03

Keywords:

value chains, forest-wood chain, bioeconomy

Abstract

The Slovenian forestry and timber industry are primarily about creating value and delivering the desired products to customers or users, multiplying the impact throughout the forest-wood value chain through the functioning of all its links. It is important to understand the performance of the entire value chain from the point of view of the potential of the achievable volumes, the level of technological processing and the marginal quality of the input raw materials and the characteristics of the manufactured products. The aim of this study was to map the individual value chains in the entire domestic forest-wood value chain, to analyse the functioning of the circular economy and the potential for processing hardwood into high-tech materials and high value-added products. We identified five primary value chains (P1...P5), two chains to ensure a circular economy (K6, K7), and three chains of higher processing stages to produce higher value-added products (S8...S10). In hardwood processing, the non-functioning of the primary chain "Veneer" (P2) and the limited functioning of the chain "Lumber" (P1) are of concern, which means that we are not using the potential of the highest value wood raw material. In order to achieve the so-called criterion of green value chains, it is necessary to strengthen the chains that ensure a circular economy (K6 – Residues, K7 – Waste wood), which currently function at a lower level and are phasing out too quickly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čufar, K., Gorišek, Ž., Merela, M., Kropivšek, J., Gornik Bučar, D., & Straže, A. (2017). Lastnosti bukovine in njena raba. Les/Wood, 1, 27–39. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a03

European Organisation of the Sawmill Industry (EOS). (2020). Timber in construction and bioeconomy in the EU Green deal resolution. URL: https://eos-oes.eu/2020/01/17/timber-in-construction-and-bioeconomy-in-the-eu-green-deal-resolution/ (25.3.2023)

Gornik Bučar, D. (2009). Sistem notranje kontrole proizvodnje - Zahteva za vse proizvajalce. Les/Wood, 61(11), 451–454.

Gornik Bučar, D., Prislan, P., Smolnikar, P., Stare, D., Krajnc, N., & Gospodarič, B. (2021). Usefulness of non-native invasive tree species wood residues for pellet production. Les/Wood, 70(1), 45–58. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n01a04 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n01a04

Humar, M. (2010). Vsebnost klora v ostankih slovenske pohištvene industrije. Les/Wood, 62(2), 55–57.

Humar, M., & Lesar, B. (2016). Odslužen les - surovinski vir z velikim potencialom. Gozdarski vestnik, 74(7–8), 275–286.

Hurmekoski, E., Jonsson, R., Korhonen, J., Jänis, J., Mäkinen, M., Leskinen, P., & Hetemäki, L. (2018). Diversification of the forest industries: role of new wood-based products. Canadian Journal of Forest Research, 48(12), 1417–1432. DOI: https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0116 DOI: https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0116

Krajnc, N., & Piškur, M. (2006). Tokovi okroglega lesa in lesnih ostankov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 80, 31–34.

Kropivšek, J., & Čufar, K. (2015). Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine. Gozdarski vestnik, 73(10), 470–478.

Kropivšek, J., & Gornik Bučar, D. (2017). Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi - Primer: primarna predelava bukovine. Les/Wood, 66(1), 61–72. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a06 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a06

Kropivšek, J., Milavec, I., & Likar, B. (2017). Analiza poslovanja slovenske lesne panoge: Slovenian wood industry sector analysis. Les/Wood, 66(2), 47–56. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a05 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a05

Nicholls, D. L., & Bumgardner, M. S. (2018). Challenges and opportunities for North American hardwood manufacturers to adopt customization strategies in an era of increased competition. Forests, 9(4). DOI: https://doi.org/10.3390/F9040186 DOI: https://doi.org/10.3390/f9040186

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2021. (2022). URL: http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html (6.3.2023)

Prislan, P. (2015). Znanstvena razprava Stanje žagarske panoge v Sloveniji 2013/2014 Situation of the Slovenian sawmill sector in 2013/2014. Gozdarski vestnik, 73(10), 442–453.

Ringe, J. M., & Hoover, W. L. (1987). Value added analysis - A method of technological assessment the United States forest products industry. Forest Products Journal, 37(11–12), 51–54.

Saražin, J., Šernek, M., Humar, M., & Ugovšek, A. (2017). Upogibna trdnost in togost slojnatega furnirnega lesa (LVL) iz termično modificirane in nemodificirane bukovine. Les/Wood, 66(2), 29–36. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a03 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a03

Ščap, Š. (2020). Strokovna razprava Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014 – 2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS. Gozdarski vestnik, 78(4), 178–184.

Ščap, Š., Krajnc, N., & Prislan, P. (2021). Stanje žagarske panoge v Sloveniji v letu 2019. Gozdarski vestnik, 79(10), 363–375.

Šernek, M. (2009). Uporaba različnih lesnih vrst za konstrukcijske kompozite. M. Humar in H. Kraigher (ur.). Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (s. 115-123). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica.

Straže, A. (2022). Povečana raba lesa listavcev kot obnovljivega vira je prihodnost krožnih stavb. V: Človek v pametni in krožni zgradbi (s. 152–155).

The international wood industry in one information service. (2020a). EU “Green Deal” creates new opportunities for timber. URL: https://www.globalwoodmarketsinfo.com/european-green-deal/ (23.3.2023)

The international wood industry in one information service. (2020b). EU “Green Deal” creates new opportunities for timber - Global Wood Markets Info. URL: https://www.globalwoodmarketsinfo.com/eu-green-deal-creates-new-opportunities-timber/ (23.3.2023)

Ugovšek, A. (2011). Ravnanje z odsluženimi lesnimi ploščnimi kompoziti. Les/Wood, 63(1–2), 2–7.

Vision 2040 of the European Forest-based Sector (s. 12). (2023). The European Forestry House. URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en (23.3.2023)

Wang, L. (2015). Value chain analysis of bio-coal business in Finland: Perspectives from multiple value chain members. Biomass and Bioenergy, 78, 140–155. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.04.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.04.005

Zule, J. (2015). Možnosti kemične predelave bukovega lesa. Gozdarski vestnik, 73(10), 479–487.

Zule, J., Gornik Bučar, D., & Kropivšek, J. (2017). Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov. Les/Wood, 66(1), 41–51. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a04 DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a04

Published

14.06.2023

Issue

Section

Articles

How to Cite

Straže, A., Gornik Bučar, D., & Kropivšek, J. (2023). Identification of value chains in the Slovenian forest and wood bioeconomy. Les/Wood, 72(1), 21-34. https://doi.org/10.26614/les-wood.2023.v72n01a03

Similar Articles

1-10 of 22

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>