[1]
Drolc, T., Humar, M., Kržišnik, D. and Lesar, B. 2021. Z delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem se krepi usposobljenost zaposlenih na področju gradnje z lesom. Les/Wood. 70, 2 (Dec. 2021), 120–121.