[1]
Fathi, L. et al. 2022. Physical and chemical properties of three wild almond wood species grown in Zagros forests: Fizikalne in kemijske lastnosti lesa treh divjih vrst mandljevca, ki rastejo v gozdovih Zagrosa. Les/Wood. 71, 1 (Jul. 2022), 23–30. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n01a03.