[1]
Remic, K. and Jošt, M. 2022. Life cycle assessment and opportunities to improve environmental impacts in the wood sector: Analiza življenjskega cikla in priložnosti za zmanjševanje vplivov lesne industrije na okolje. Les/Wood. 71, 2 (Dec. 2022), 57–66. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a03.