[1]
Čufar, K. et al. 2022. Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum: Identifikacija lesa predmetov ljudstva Bambuti iz Konga v zbirki slovenskega etnografskega muzeja. Les/Wood. 71, 2 (Dec. 2022), 5–24. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a04.