[1]
Petrič , M. and Poljanšek, I. 2022. Prof. Dr. Primož Oven – recipient of the Golden Plaque of the University of Ljubljana: Prof. dr. Primož Oven – prejemnik Zlate plakete Univerze v Ljubljani. Les/Wood. 71, 2 (Dec. 2022), 67–72. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a06.