[1]
Drolc, T. et al. 2021. Z delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem se krepi usposobljenost zaposlenih na področju gradnje z lesom. Les/Wood. 70, 2 (Dec. 2021), 120–121. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a12.