[1]
Vek, V. et al. 2021. Letni sestanek projektne skupine projekta L4-2623: Posvet z naslovom Kaj vemo o ekstraktivih jelove skorje?. Les/Wood. 70, 2 (Dec. 2021), 123–124. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a14.